Терминът “ковано желязо” е широко употребяван в съвременния търговски речник , като той се прилага за всичко от огъната стоманена тел до лят алуминий. Технически погледнато, терминът трябва да се прилага само по отношение на желязо, което е обработено докато е загрято до бяло – използва се физическа сила (посредством ковашки чук), за да предизвика метала да тече и да се преоформи в желаната форма.

Голяма част от термина “ковано желязо” се използва за “огънато желязо”, което означава, налични в търговската мрежа леки стоманени пръти, тръби, или ивици, които са били отрязани, затоплени и извити, а дори понякога обработени докато са били студени. След това отделните елементи са свързани чрез заваряване или механични скрепителни елементи. Чистото, истинското коване отхвърля понятието “ковано желязо” за такъв тип работа, защото реално желязото не е получило чукането, разтягането, усукването и пробиването, на което се подлага едно истинско изделие от ковано желязо. И вместо да използват електродъгово заваряване, автентичните ковачи ще използват ковашко заваряване – свързване на две парчета чрез нагряване до бяло, след което се сливат в едно цяло под ударите на чук. Чрез използването на такива техники като ковани яки, пиърсинг, и други, специалистът ковач може да събере една решетка или подобно изделие от декоративни железни части, без изобщо да се прибягва до електродъгово заваряване или болтове. Истинското ковано желязо обикновено може да бъде разпознато от своите чувствени модели и криви – и често белезите на чук на ковача са очевидни. От ковано желязо, ковано на ръка, малките нередности обикновено са очевидни – и ценени като доказателство за ръчната работа на ковача.

От казаното дотук, лесно може да се досетите защо кованото желязо, истинското, автентично ковано желязо е рядко срещана стока днес. Уменията, труда и времето, необходими за производството му, го прави значително по-скъпо от “огънатото ” декоративно желязо, което най-често се среща днес. И тъй като повечето клиенти не разполагат с погледа на професионалиста, който вижда, разбира и оценява кованото желязо на най-високо ниво , те не са склонни да плащат за разликата между оригинала и ментето.

Още по-рядко срещано е нисковъглеродното желязо (0,04% въглерод), което е в основата на исторически автентичното ковано желязо. Освен характерната му зърнеста структура, която придава почти органичен вид на истинско ковано желязо, нисковъглеродното желязо притежава друга атрактивна характеристика: то е далеч по-устойчиво на ръжда отколкото е меката стомана (0.2 до 0.6% съдържание на въглерод), която се използва най-широко за декоративни железни изделия. Дори при най-високо ниво на ковашки умения и техника материалът е мека стомана. Единственият източник на нисковъглеродна стомана останал до наши дни е малка бутикова мелница в Англия.